chieri

Chieri and Cherry (2015) HDTV HD

Chieri and Cherry (2015) HDTV

Chieri and Cherry (2015) HDTV

Chieri and Cherry

Chieri เป็นเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเพื่อนเพียงคนเดียวคือของเล่นตุ๊กตาชื่อ Cherry ซึ่งเธอพบขณะซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินระหว่างงานศพของพ่อ Chieri และ Cherry เดินทางบนพรมแดนระหว่างจินตนาการและความเป็นจริง