Here Before

Here Before (2022) HD

Here Before (2022)

Here Before (2022)

Here Before

เมื่อครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ถัดจากลอร่าและครอบครัวของเธอ เมแกนลูกสาวคนเล็กของพวกเขาก็จับใจเธออย่างรวดเร็ว ปลุกเร้าความทรงจำอันเจ็บปวดของโจซี่ลูกสาวของเธอเอง ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน